DISCLAIMER           «« terug

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten gitaarNet en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van gitaarNet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie,fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

GitaarNet
Sandvikweg 2
1013 BA Amsterdam

2000 GitaarNet. Alle rechten voorbehouden

Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover gitaarNet geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van gitaarNet. gitaarNet waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert gitaarNet geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

gitaarNet zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. gitaarNet biedt u te allen tijde de mogelijkheid om aan te geven of u uw informatie voor bijkomende doeleinden, zoals direct marketing, wilt laten gebruiken.


Home  |  Over gitaarnet.nl  |  Contact  |  Adverteren  |  Disclaimer

Copyright © 2001 gitaarnet.nl. All rights reserved.