Welkom op het GitaarNet.
 • 2. De begintoonladder (ionisch)

   SOLO

  2. De begintoonladder (ionisch)

  Intervallen do-re-mi

  Over de do-re-mi-ladder wordt in het hiernavolgende bijna niet meer gesproken. We gaan nu aan de slag met echte toonladders volgens het alfabetsysteem.

  De belangrijkste toon om muziektheorie te begrijpen is de c. Vanuit die c is het hele systeem ontworpen.

  Voor de laatste keer refereer ik hier aan do-re-mi. De do-re-mi-ladder is namelijk de meest gemakkelijk in het gehoor liggende toonladder (je weet wel: omdat je zo Vader Jacob hebt geleerd). Van die do-re-mi-ladder weet je al een aantal intervallen. Ik zal ze je hier echter allemaal geven:

  do   re   mi fa   sol   la   ti do

  Zie dit als een gegeven. Het enige dat ik je hierover heb kunnen vertellen is dat het zo historisch is gegroeid en dat het cultuur-bepaald is.

  De intervallen blijken te zijn: 1 1 ½ 1 1 1 ½

  Ik geef je hier weer alle tonen die bestaan (inclusief de octaaf-toon). Dit maal niet vanaf a maar vanaf c:

  c c#/des d d#/es e f f#/ges g g#/as a a#/bes b c

  Als je op deze reeks tonen de interval-reeks 1 1 ½ 1 1 1 ½ loslaat, dan kom je tot de volgende tonenreeks:

  c   d   e f   g   a   b c

  Je ziet: je blijkt al die rare toonnamen te hebben overgeslagen en blijft zitten met de zuivere alfabettonen!

  Daarom is de c-ladder zo'n handige toonladder om de theorie uit te leggen. Bij de c-ladder zie je duidelijk de intervallen liggen. Tussen de c en de d een heel interval (je slaat de c#/des over) en tussen de e en de f niet.

  Ionische ladder

  Vanaf nu hebben we het niet meer over de do-re-mi-ladder maar over de ionische ladder. De ionische ladder is - zoals later zal blijken - een van de 7 kerktoonladders. Die ladders hebben namen die zijn afgeleid van de oud-Griekse bouwkunst. Voor een beginnend muziektheoreticus is dit echter gewoon een naam om te onthouden.

  Onthoud

  • de do-re-mi-ladder is hetzelfde als de ionische ladder;
  • de ionische ladder heeft als intervallen: 1 1 ½ 1 1 1 ½;
  • als je de ionische ladder begint op c, dan kom je in de toonladder enkel alfabettonnen tegen omdat tussen b en c, en ook tussen e en f geen tussentonen liggen.

  »» volgende les
Back to top