Welkom op het GitaarNet.
 • SOLO - Introductie

   SOLO

  Introductie

  In dit speciaal voor en door GitaarNet gemaakte E-handboekje komen de volgende zaken aan bod:

  • toonladders
  • akkoorden
  • soleren

  Als je het boekje hebt gelezen weet je een stuk meer over muziek. We bouwen het op vanaf het allerprilste begin tot en met een bespreking van de 7 kerktoonladders, penta-ladders en de bijbehorende akkoorden.

  We racen door de materie heen, want gitaristen zijn geen boekenwurmen.

  Aan het einde van het E-handboekje kun je de rock- en popmuziek goed doorgronden en weet je hoe je daarin als gitarist je weg kunt vinden. We sluiten af met de bespreking van een aantal muziekstukken.

  Je zal zien dat ik af en toe hoofdletters gebruik en af en toe kleine letters voor de aanduiding van tonen en dergelijke. Het systeem is als volgt: bij een kleine letter wordt een toon bedoeld. Bij een hoofdletter wordt een toonsoort bedoeld. Ook de akkoord-letters worden in hoorfdletters genoemd.

  Hier geef ik je nog wat termen waarvan bij lezing van het boekje duidelijk wordt wat ze betekenen:

  Modulatie:het verwisselen van de ene toonsoort voor de andere;

  Akkoord:een harmonie van drie of meer tonen;

  Power-chord:een 'X'5-akkoord, dat bestaat uit de 1e en de 5e toon. Het is geen echt akkoord omdat het maar twee tonen heeft;

  Harmonie:het tegelijkertijd klinken van 2 of meer tonen (verticaal);

  Melodie:het na elkaar klinken van 2 of meer tonen (horizontaal);

  Mol:een b-teken: staat voor een half verlaagd interval;

  Kruis:een #-teken: staat voor een half vermeerderde toon;

  Interval:het gebied tussen twee tonen. Beter gezegd: de spanningsboog tussen twee tonen.


  »» volgende les
Back to top