Dat ik dáár niet aan gedacht heb!

Ik zal Floor zo eens vragen.


(hmm... of bij nader inzien misschien moest ik dat maar niet wagen...)