Welkom op het GitaarNet.

Conversatie tussen telecastermaster en chochucson005

1 Profielboodschappen

  1. http://dongtam.info/ http://dongtam.info/forum-96-y-te-suc-khoe-lam-dep/ http://dongtam.info/forum-97-rao-vat-tong-hop/ http://dongtam.info/forum-70-kinh-te-hoc/ tư vấn pháp luật qua điện thoại nhạc sàn game mu iêm – Q,Ngô Quy?n – Tp,H?i Pḥng * CHÚNG TÔI XIN GI?I THI?U D̉NG S?N PH?M KHUNG ?NH K? THU?T S? CHU?N FULL HD SIÊU NÉT HÀNG LIÊN DOANH C?A NH?T VÀ TAIWAN: khung ?nh k? thu?t s? chu?n FULL HD SIÊU NÉT 8 i Mă S?n Ph?m HD - 8 INCH Giá Bán 1,890,000 VNĐ (chua VAT) Thông tin mô t? * KHUNG ?NH K? THU?T S? CHU?N HD CHUA T?NG XU?T HI?N TRÊN TH? TRU?NG : - DO T?P ĐOÀN ĐI?N T? HD HÀNG Đ?U C?A TAIWAN VÀ T?P ĐOÀN HÀNG Đ?U C?A NH?T SONY PHÁT TRI?N L?P RÁP T?I TAIWAN,TOÀN B? LINH KI?N DO HĂNG SONY S?N XU?T VÀ CUNG C?P, - S? K?T H?P C?A HAI HĂNG ĐI?N T? HÀNG Đ?U ĐĂ T?O NÊN 1 S?N PH?M HOÀN H?O,KHÁC H?N N
Profielboodschappen 1 t/m 1 van 1
Back to top