Welkom op het GitaarNet.

Conversatie tussen sgtarcg en balackobama

1 Profielboodschappen

 1. “Nha.” Nàng ngoan ngoăn đi đánh răng rửa mặt, khi trở về hắn đă cởi bỏ tạp dề. Trên bàn bữa sáng rất phong phú.
  Tŕnh Tô nh́n Từ vựng về các loài hoa
  tiếng anh dùng trong thư tín
  Cấu trúc SO….THAT
  Từ vựng về âm nhạc
  phân biệt For A LONG TIME và LONG
  Cách phân biệt You và One
  bữa sáng một chút, lại nh́n hắn cuống cuồng hỏi 1 câu:
  “Đồng hồ báo thức là anh tắt?”
Profielboodschappen 1 t/m 1 van 1
Back to top