Welkom op het GitaarNet.

Conversatie tussen sickgoose en chochucson004

1 Profielboodschappen

  1. http://dongtam.info/ http://dongtam.info/forum-96-y-te-suc-khoe-lam-dep/ http://dongtam.info/forum-97-rao-vat-tong-hop/ http://dongtam.info/forum-70-kinh-te-hoc/ tư vấn pháp luật qua điện thoại nhạc sàn game mu ,149) * Đ?i v?i Khách hàng ? ngo?i t?nh : 1,Chuy?n ti?n vào tài kho?n ngân hàng cho MWC Shop ( S? ti?n s?n ph?m + Phí ship)-Ngân hàng Đông Á : Ch? tài kho?n : Ph?m TH? Anh Huy?n S? tài kho?n: 0102910968 Ngân hàng Vietcombank : Ch? tài kho?n : Ph?m Th? Anh Huy?n S? tài kho?n : 0331 000 420188 2,Nh?n du?c ti?n Shop s? g?i hàng và b?n s? nh?n du?c hàng trong ṿng 24h, * Các b?n ? n?i thành TPHCM không c?n chuy?n kho?n, MWC Shop s? giao hàng và nh?n ti?n t?i nhà ( S? ti?n s?n ph?m + Phí ship dao d?ng t? 10->25k thôi nhé) Đ?c bi?t : Khi các b?n không hài ḷng v?i s?n ph?m b?n có th? không nh?n SP và
Profielboodschappen 1 t/m 1 van 1
Back to top