Welkom op het GitaarNet.
 • 7. Septiemakkoorden

   SOLO

  7. Septiemakkoorden

  Je hebt net gezien hoe je majeur- en mineur-akkoorden opbouwt binnen een toonsoort. Iedere toonsoort kent 7 akkoorden. Het Trap VII-akkoord slaan we nog even over. De andere akkoorden zijn ofwel mineur-, ofwel majeur-akkoorden.

  Een akkoord bouw je op door telkens een toon uit de ladder over te slaan. Je slaat dus niet een van de 12 bestaande tonen over maar je slaat binnen de 7-toons toonladder tonen over. Een akkoord bestaat dus uit de volgende tonen ("trappen") van een toonsoort:

  1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 (waarbij de 9 staat voor 2, de 11 voor 4 en de 13 voor 6: de # en b-tekens heb ik niet vermeld. Al deze cijfers - behalve de 1 - kunnen echter een b of een # ondergaan)

  Over de tonen 9 tot en met 13 gaan we het hier niet hebben. Over de tonen 1 - 3 - 5 hebben we het in het vorige hoofdstukje gehad. In dit hoofdstukje gaat het om de 7. Oftewel: de "septiem".

  Er zijn twee septiemen:

  1.de verminderde septiem (b7);
  2.de gewone septiem (de 7).

  Laten we voor de verandering eens een andere toonsoort nemen dan C of G. Laten we de toonsoort D nemen:

  d   e   f# g   a   b   c# d

  Het Trap I-akkoord is natuurlijk D (D-ionisch). We zitten hier immers in de toonsoort D.

  De 7e toon vanaf d in de toonsoort D is de c#. Kijk maar naar het schema. Je ziet in het schema dat tussen de c# en de octaaf-d een half interval zit (geen tussentoon). We noemen het D-akkoord in de toonsoort D daarom een majeur-septiem-akkoord (Vraag voorlopig niet waarom: dit is gewoon de benaming van dat akkoord). Dat akkoord kan worden genoteerd als "Dmaj7" of "D/7", of gewoon "D/".

  Als je vanaf de g binnen de toonsoort D een 4-toonsakkoord (met 1, 3, 5 en 7) opbouwt, zie je dat tussen de 7 vanaf g (de f#) en de octaaf-g een half interval zit. Ook dat akkoord is dus een majeur-septiem-akkoord.

  Bij de andere tonen gaat dat anders: Bij het Em-akkoord zie je dat de 7 een d is. Die 7 is dus een half interval verlaagd (in totaal een heel interval). We spreken dan van een mineur-septiem-akkoord. Dit geldt ook voor de akkoorden die je opbouwt vanaf de andere mineur-akkoorden: de F# heeft ook een verminderde septiem (de e) en de B heeft dat ook (een a). We noteren dergelijke akkoorden als "Em7".

  Ook de a heeft een verminderde septiem (de g). Van alle akkoorden binnen de toonsoort D is dit echter het enige majeur-akkoord dat een verminderde septiem heeft. We noemen dat majeur-akkoord ook wel een dominant-septiem-akkoord. We noteren dat als "A7".

  Als je dit systeem volgt, dan kom je tot de volgende septiem-akkoorden binnen de toonsoort D:

  Dmajeur-septiem
  Emineur-septiem
  F#mineur-septiem
  Gmajeur-septiem
  Adominant-septiem
  Bmineur-septiem

  En de C# slaan we dus over omdat we Trap VII later bespreken.

  De notatie van deze akkoorden is:

  Dmaj7 (of D/\)
  Em7
  F#m7
  Gmaj7 (of G/\)
  A7
  Bm7

  In de toonsoort B (B-ionisch) zou dit bijvoorbeeld zijn:

  Bmaj7
  C#m7
  D#m7
  Emaj7
  F#7
  G#m7

  Probeer dat zelf te doorgronden. Je zal zien dat in de meeste rock- en popsongs alle akkoorden en dus ook de septiemakkoorden bij elkaar passen in een toonsoort.

  Zorg dat je dit systeem volledig kunt doorgronden. Het is erg belangrijk voor je ontwikkeling als gitarist en vooral ook voor je solo's.

  Onthoud:

  Binnen een toonsoort komen de volgende akkoorden voor:

  Trap I: maj7 ionisch
  Trap II: m7 dorisch
  Trap III: m7 frygisch
  Trap IV: maj7 lydisch
  Trap V : 7 mixolydisch
  Trap VI : m7 eolisch

  Dit geldt voor iedere toonsoort.


  »» volgende les
Back to top